- ALGEMENE INFO -

'LEREN VOOR HET LEVEN!'

Van harte welkom!

Voor een persoonlijke ontmoeting met u, maken we graag een afspraak. Wij geven u dan een (vrijblijvende) rondleiding zodat u zelf de sfeer op onze school kunt proeven en gelegenheid heeft voor aanvullende vragen. U kunt hiervoor een afspraak maken op 0544-461961 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werken met thema's

Bij ons op basisschool ’t Carillon staat de ochtend in het teken van hard leren en goed studeren, met extra aandacht voor de basisvakken taal, rekenen en lezen. De middag daarentegen, staat vooral in het teken van samenwerkend leren, soms ook groepsdoorbroken, maar in ieder geval vakdoorbroken. Hierbij kunnen creatieve vakken als kunst en cultuur door elkaar lopen met techniek en wereldoriëntatie. In onze optiek gaan we niet alleen naar school om te leren lezen en om met taal bezig te zijn. Lezen, taal en rekenen zijn voorwaarden om te groeien. Je gaat naar school om iemand te worden en het is de kunst om kinderen zo veel mee te geven van het ‘echte leven’. Daar staan wij voor!

Samenwerken, overleggen, werkstukken maken, presenteren, het zijn hedendaagse vaardigheden die wij combineren met: hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar? De ene keer is het thema op biologie gericht en werken we in ons buitenlokaal. Daar verbouwen we groente, bedenken we recepten en koken we zelf. De andere keer gaat het over elektriciteit en laten we een lokale elektricien vertellen over zijn vak. Is het thema transport? Dan leren de kinderen banden plakken bij een echte fietsenmakerij. Op deze manier koppelen wij de directe leefomgeving (op kindniveau), aan de uitdagingen van de wereld buiten. Kinderen mogen en moeten wat ons betreft overal van ‘proeven’. 

Wat maakt 't Carillon zo eigen en bijzonder?

Voor een persoonlijke ontmoeting met u, maken we graag een afspraak. Wij geven u dan een (vrijblijvende) rondleiding zodat u zelf de sfeer op onze school kunt proeven en gelegenheid heeft voor aanvullende vragen. U kunt hiervoor een afspraak maken op 0544-461961 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  • Eigentijds leren; leerlingen van verschillende groepen leren van en met elkaar;
  • De werksfeer is erg plezierig; een goede werksfeer werkt door op de leerlingen;
  • Leerlingen leren en werken in hun klaslokaal, in het Techbasium (techniek en praktijk), het buitenlokaal en in de gezamenlijke hal;
  • Wij hebben een leerlingenraad. Leerlingen mogen invloed hebben en meedenken over verschillende onderwerpen;
  • Wij werken in een gemêleerd team met grote onderlinge betrokkenheid en respect voor elkaar;
  • We zijn een opleidingsschool en investeren graag in de ontwikkeling van studenten, waarbij we over en weer veel kennis uitwisselen.

Kernwaarden

Basisschool 't Carillon is een school met een brede identiteit. In hoe wij met elkaar, met de kinderen en met ons werk omgaan, staat een aantal waarden centraal:

  • Groei
  • Vooruitstrevend
  • Verantwoordelijk
  • Verwondering 

Eigentijds leren

Op basisschool 't Carillon vinden wij het belangrijk dat kinderen een goede basis krijgen waar ze verder mee kunnen tijdens hun groei naar volwassenheid. Denk hierbij aan het goed leren omgaan met elkaar, aan een opbrengstgericht onderwijsaanbod en aan zelfstandig worden en verantwoordelijk zijn. Ons onderwijs richt zich op de maatschappelijke veranderingen en op de veranderende eisen die de 21e eeuw aan ons onderwijs stelt. Kinderen leren over de wereld binnen thema’s, waarbij gastlessen en excursies aanvullend ingezet worden. De school heeft een aanbod voor wetenschap & techniek en cultuur binnen de thema’s.

Identiteit

Basisschool 't Carillon is een school met een brede identiteit. Er is bij ons ruimschoots aandacht voor levensbeschouwelijke activiteiten; de school heeft haar wortels in het katholieke geloof. Op ’t Carillon laten we kinderen kennismaken met verschillende geestelijke stromingen en geloven. Vanzelfsprekend is iedereen welkom op onze school, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond. We gaan er tenslotte vanuit dat ouders onze uitgangspunten respecteren en dat kinderen aan alle activiteiten meedoen.

Betrokkenheid ouders/verzorgers

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid op school de ontwikkeling van het kind ten goede komt. In alle groepen is er geregeld contact tussen leerkrachten en ouders/verzorgers. Aan het begin van elk schooljaar is er voor hen een algemene ouderavond. Ook worden er elk jaar contactmomenten gepland om te spreken over de vorderingen en het welbevinden van de leerlingen. Vanzelfsprekend kan er indien wenselijk een extra gesprek wordt gepland met de desbetreffende leerkracht. Daarnaast worden de ouders/verzorgers nauw betrokken bij diverse commissies en activiteiten op school. Zo ook bij de medezeggenschapsraad. Dit is het wettelijk orgaan van de school dat soms om advies en soms om instemming wordt gevraagd op zaken van beleidsmatige aard. De ouderraad zorgt voor de praktische ondersteuning bij activiteiten op of buiten de school. Verder wordt de inzet van luizenouders, verkeersouders en hulpouders tijdens excursies en de schoolbrede thema's zeer gewaardeerd.

>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.